Lunch

Description: Kyrklunch efter temagudstjänst Sånger vi minns
Confirmation status: Confirmed
Room: Botsmark - Lilla Rummet
Start time: 09:00:00 - Sunday 01 October 2017
Duration: 7 hours
End time: 16:00:00 - Sunday 01 October 2017
Type: Internal
Created by: sävar-holmönsförsamling
Last updated: 14:22:33 - Monday 14 August 2017
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry