7-Mila

Beskrivning: Stefan karlsson
Confirmation status: Bekräftad bokning
Rum: Botsmark - Botsmarksrummet
Starttid: 07:00:00 - lördag 17 februari 2018
Längd: 38 timmar
Sluttid: 21:00:00 - söndag 18 februari 2018
Typ: Internt
Skapad av: Stka
Senast uppdaterad: 13:25:03 - tisdag 02 januari 2018
Repetitionstyp: ingen
Ändra bokning
Radera bokningen
Kopiera bokning
Export Entry