Middax

Description: Kom och ät middag, umgås och ha trevligt tillsammans!

0 -3 år gratis, 4 -12 år 40 kr, från 13 år 60 kr.

Anmälan senast den 22/3 till maria.hahn.nilsson@svenskakyrkan.se
Confirmation status: Confirmed
Room: Botsmark - Botsmarksrummet
Start time: 12:00:00 - Tuesday 26 March 2019
Duration: 8 hours
End time: 20:00:00 - Tuesday 26 March 2019
Type: Internal
Created by: sävar-holmönsförsamling
Last updated: 11:26:46 - Monday 14 January 2019
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry