Middax

Description: Kom och ät middag tillsammans, maten serveras från 17.30. Sista anmälningsdag 15/11 till Maria Hahn Nilsson: maria.hahn.nilsson@svenskakyrkan.se eller på lista på affärn.
Confirmation status: Confirmed
Room: Botsmark - Lilla Rummet
Start time: 12:00:00 - Tuesday 19 November 2019
Duration: 8 hours
End time: 20:00:00 - Tuesday 19 November 2019
Type: Internal
Created by: sävar-holmönsförsamling
Last updated: 09:21:57 - Wednesday 14 August 2019
Repeat type: None
Edit Entry
Delete Entry
Copy Entry
Export Entry