Bredbandsföreningen

framtidsutveckling

Bredbandsföreningen startade år 2002 och är en ekonomisk förening där målet är att verka för framtidsutveckling i form av fiberinstallation i byn.

Föreningen har vuxit och består år 2021 av 105 medlemmar.
Styrelsen sammanträder regelbundet.

Byn har fått fiber och tack vare vår ekonomiska förening så har en upphandling gjorts vilket har resulterat i att invånarna har fått ett subventionerat fördelaktigt pris.

Fortsättningsvis så tillhandahåller vi information kring driftstörningar och teknisk support.

fiberanslutning

Om du har frågor och vill ansluta dig till fiber, vänligen kontakta

Hasse Johansson, tel; 070 – 666 31 16.
Email: hasse.johansson@qbikab.se

För kabelutsättning/ support, se ledningskollen.se

  • Kabelutsättning/support

Support

Som ”första-hjälpen-support” så kontakta TVB Service
Isak Larsson på tlf 070-55 22 437 eller via mail: info@tvbservice.se
Då kan en kontroll göras på distans att din internetanslutning fungerar fram till och med konvertern som sitter i din fastighet och är Bredbandsföreningens ansvarsområde.

Supporten är kostnadsfri för medlemmar i Botsmarks bredbandsförening, när felet beror på fel i föreningens nät.
Skulle felet visa sig bero på din egen utrustning så är du själv ansvarig för den.
Som egen utrustning räknas allt innanför konvertern,
till exempel:

  • router
  • switch
  • accesspunkt
  • mesh-system osv.

DangIT kan erbjuda support på all egen utrustning.

Support  nås helgfria vardagar 07:00 – 16:00.
Samt helgdagar 13:00 – 15:00
DangIT har även en Facebook sida där driftsinformation postas,
www.facebook.com/dangithb

Telefon: 0730-361512.

Obs: Är felet orsakat av den egna utrustningen debiterar DangIT dig
personligen som kund  för supportkostnaden, detta avtalas mellan dig och
DangIT.

För mer information, kontakta DangIT på 0730-361512

support

så felsöker du

Undersök först att felet inte gäller din egen utrustning.

Som egen utrustning räknas allt innanför konvertern, till exempel en router, switch, accesspunkt, mesh-system osv. DangIT kan erbjuda support på all egen utrustning.

Support  nås helgfria vardagar 07:00 – 16:00.
Samt helgdagar 13:00 – 15:00

DangIT har även en Facebook sida där driftsinformation postas, www.facebook.com/dangithb

Telefon: 0730-462485.

Supporten är kostnadsfri för medlemmar i Botsmarks bredbandsförening när felet beror på fel i föreningens nät.

Obs: Är felet orsakat av den egna utrustningen debiterar vår support DangIT dig personligen som kund  för supportkostnaden, detta avtalas mellan dig och DangIT.

felsökning med hjälp av “felsökningsmall”

  1. Kontrollera att lampan KRAFT på konvertern lyser (nr 2 på bilden “Felsökningsmall” ). Om lampan inte lyser kolla att ström finns i vägguttaget och att nätadaptern till konvertern sitter i. Om lampan KRAFT inte tänds är det mycket troligt att nätadaptern är trasig. Se punkt 4 nedan.
  2. Kontrollera om lampan FIBERLÄNK TRAFIK / FX LÄNK TRAFIK lyser(nr 1 på bilden “Felsökningsmall”) Om lampan inte lyser följ information från punkt 4 nedan.
  3. Kontrollera om lampan TP-LÄNK TRAFIK / UTP LÄNK TRAFIK  lyser(nr 3 på bilden “Felsökningsmall”). Om lampan inte lyser sitter felet med stor sannolikhet i ER egen utrustning. Om Ni har router inkopplad, ta bort den och koppla datorn direkt mot konvertern. Ni måste då även ändra från DHCP (erhåll adress) till fast IP-adress. Om inte lampa 3 tänds ring support enligt punkt
  4. Innan Ni ringer support se till att ha framme ert IP-nummer. Om ni inte har tillgång till ert IP-nummer så kan DangIT ta fram dessa uppgifter er.