föreningsliv

Bygdegårdsföreningen

Föreningen startade 1995  och har idag cirka 200 medlemmar. Lokalen har tidigare varit en industrilokal men har på senare år byggts om till samlingslokal med ett stort kök. Den stora lokalen rymmer 100 personer.

Medlemmar är varmt välkomna att hyra bygdegården, se vidare under fliken “Boka bygdegården” i menyn.

Medlemsavgift 100kr/år.

Familj/företag/förening 200kr/år.

Bg- nummer 364- 6247.  Märk inbetalningen med ditt för- och efternamn.

Vid frågor vänligen kontakta ordföranden Sebastian Sjöquist, 0730361512.

Dokumentarkiv

Verksamheter

 • Uthyrning av lokal.
 • Evenemang som middagar och pub.
 • Kurser i samarbete med vuxenskolan.
 • Utlåning av bord & stolar åt medlemmar.
 • Barn & ungdomar nyttjar lokalen gratis med vissa regler som finns under fliken “Boka bygdegården”.
 • Ungdomsgård. Ledare söker användande.
 • Kyrklig verksamhet: kyrkans barntimme, dop, begravningskaffe och musikkvällar.
 • BSK styrketräningslokal.
 • Spinninglokal.
 • Datarum/LAN.
 • Slöjd, vävstuga, bagarstuga.
 • Bredbandsföreningen.BÅFU

BÅFU, som står för Botsmark Åkullsjöns Framtid och Utveckling, är en ekonomisk förening som bildades i samband med att vindkraftsprojekteringen inleddes i området mellan Botsmark och Åkullsjön.

Föreningens syfte är att främja och bevaka bygdens utveckling, samt aktivt verka för att samhällsfunktioner, myndigheters agerande och beslut sammanfaller med bygden och invånarnas intresse med avseende på en hållbar utveckling och dess fortbestånd. 

Tanken är att avkastning från vindkraften ska ge bygden en positiv utveckling med så kallade bygdemedel. 

Botsmarks sportklubb,BSK

Botsmarks sportklubb är en idrottsklubb som främjar idrott och rörelse. Vi har hand om aktiviteterna i byn samt sköter campingen och badplatsen på Sanabadet sommartid. 
Kontakta ordförande Risto Schroderus vid frågor.
Mail: botsmarksportklubb@gmail.com
Telefonnummer: 073- 834 05 40

Jaktskytteklubben

Botsmarks jaktskytteklubb med bland annat älgbana och serieskjutning finns här. Klicka på länken för att besöka föreningens egna hemsida för mer info. 

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet lokalförening Botsmark. I området finns två stugor dit alla är välkomna för att njuta av naturen.  Klicka nedan för mer info. 

Det lokala engagemanget “Botsmarkstorget” fungerar som en samlingsplats för samverkan kring förbättrande och kvalitetshöjande projekt som på ett eller annat sätt kan bidra positivt för byn.

Följ arbetet här: www.botsmarkstorget.se